chlap, který nikdy nic nevzdává, protože... co kdyby?

Projekt NetStranky.cz doporučuje

Navigace: hledač > knihy > knihy - Noc na skalní římse

knihy - Noc na skalní římse

Křest mé čtvrté knížky Noc na skalní římse proběhl 10.12.2019 na setkání
Literárního klubu Petra Bezruče ve Frýdlantu n. O. Výběr fejetonů a textů
z BLOGU.CZ oceněných v několika soutěžích a zařazených do výběru T T.
 
Korektury provedla PhDr. Lenka Skřekucká, obálka MgA. Barbora Franková.
Vydalo nakladatelství Nová forma, k dostání zde:
 
https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/1405-Hledac-Zdenek-Noc-na-skalni-rimse